Chemical Cleaning for Sao Vang CPP (2019)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ làm sạch bằng hóa chất cho giàn Sao Vàng CPP

2. Khách hàng: PTSC M&C

3. Chủ đầu tư: Idemitsu

4. Mô tả công việc: Thực hiện làm sạch bằng hóa chất cho các hệ thống sau

  • Gas Compression system

  • LP/MP Gas Compression system

  • Seal gas system

  • Lube oil system

  • Fuel Gas/Diesel Filter supplied to Turbine

5. Thời gian thực hiện: T10/2019 đến T12/2019

6. Hình ảnh dự án:

 

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo