Cung cấp dịch vụ chạy thử đường ống cho dự án sửa chữa đường ống 6'' Pearl Gaslift (2020)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ chạy thử đường ống cho dự án sửa chữa đường ống 6'' Pearl Gaslift 

2. Khách hàng: PTSC POS

3. Chủ đầu tư: PVEP Block 1&2

4. Mô tả công việc: Cung cấp dịch vụ chạy thử đường ống cho dự án sửa chữa đường ống 6'' Pearl Gaslift 

5. Thời gian thực hiện: T05/2020 đến T08/2020

6. Hình ảnh dự án:

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo