Huấn luyện an toàn theo NĐ 44 cho dự án SVDN

Với phương châm đặt vấn đề an toàn của người lao động là trên hết, cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Công ty đã liên hệ với trung tâm đào tạo LDT để tổ chức khóa huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị Định 44 cho tất cả CBCNV Công ty tham gia cung cấp gói thầu Chemical Cleanning giàn SV-CPP cho khách hàng PTSC M&C. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người lao động, hiểu rõ được tất cả mối nguy có thể xảy ra trước khi tiến hành công việc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện:

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo