Làm sạch bằng hóa chất và dầu thủy lưc cho hệ thống thủy lực Rig Floor của giàn PVD-1 (2019)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ Làm sạch bằng hóa chất và dầu thủy lư cho hệ thống thủy lực Rig Floor của giàn PVD-1

2. Khách hàng: PVD Tech

3. Mô tả công việc: Thực hiện làm sạch bằng hóa chất và dầu thủy lực cho các hệ thống Rig Floor Hydraulic System

4. Thời gian thực hiện: T4/2019 đến T5/2019

 

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo