Thử kín bằng N2 cho hệ thống đường ống GRC discharge của giàn STT (2019)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ thử kín bằng N2 cho hệ thống đường ống GRC discharge của giàn STT

2. Khách hàng: POS

3. Chủ đầu tư: CLJOC

4. Mô tả công việc: Thực hiện dịch vụ thử kín bằng N2 cho hệ thống đường ống GRC discharge

5. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo