Thử Kín bằng N2/He (N2/He Leaktest) cho toàn giàn SV-CPP ngoài biển (2020)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ Thử Kín bằng N2/He (N2/He Leaktest) cho toàn giàn SV-CPP ngoài biển 

2. Khách hàng: PTSC POS

3. Chủ đầu tư: Idemitsu

4. Mô tả công việc: Thực hiện re-leak lại toàn bộ hệ thống piping của giàn SV-CPP trước khi First Gas

5. Thời gian thực hiện: T05/2020 đến T08/2020

6. Hình ảnh dự án:

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo