Trúng thầu dự án Gallaf Offshore Hot Oil Flushing

Sau khi trúng thầu gói Gallaf Onshore Oil Flushing, CTCP HT Energy lại tiếp tục trúng thầu gói cung cấp dịch vụ Oil Flushing Offshore cho khách hàng PTSC Offshore Service và chủ đầu tư NOC. Gói thầu này sẽ bắt đầu triển khai công tác thiết kế từ T3/2020 và đi biển offshore Qatar vào T8 và T9/2020.

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo