Trúng thầu dự án Gallaf Onshore Chemical Cleaning & Hot Oil Flushing

Sau khi thực hiện thành công gói thầu Chemical Cleanning cho dự án SVDN Development Project vượt tiến độ đề ra và không để xảy ra một sự cố mất an toàn nào, khách hàng PTSC M&C đã một lần nữa tin tưởng CTCP HT Energy và trao cho thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ Chemical Cleanning and Oil Flushing cho 3 giàn và 3 cầu dẫn của dự án Gallaf - giai đoạn 1. Công tác chuẩn bị và thiết kế cho dự án này sẽ được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3/2020, và công việc trong công trường sẽ từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020.

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo