Valve Repair & Testing

 

1. Sự cần thiết của Valve Repair & Testing

 

Valve là một thành phần quan trọng không thể thiếu đối với hoạt động hàng ngày của các nhà máy công nghệ. Do đó, việc sữa chữa valve khi xảy ra sự cố hay trong các đợt bảo trì tổng thể nhà máy hàng năm để đưa nhà máy về trạng thái hoạt động bình thường, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại kinh tế là vô cùng quan trọng. 

 

2. Khả năng của HT-Energy

 

Công ty cổ phần năng lượng HT có thể cung cấp dịch vụ Valve Repair & Testing với các khả năng sau:

- Sữa chữa tất cả các loại gate, glove, check và ball valves lên đến 24 inch.

- Cải hoán valve (Valve overhaul)

- Thử kín valve lên đến 20,000 psi

Các tiêu chuẩn mà HT Energy có thể thực hiện:

- API 598, API 6A, API 6D

- ASME 1634 B

 

3. Các dự án đã triển khai

 

 

Dịch vụ khác
Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo