Vệ sinh ống (Cleaning and Pigging Work) cho Dự án ZOCV EAFD Recycling Plant (2019)

1. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh ống (Cleaning and Pigging) cho dự án ZOCV EAFD Recycling Plant

2. Khách hàng: POSCO E&C Viet Nam

3. Chủ đầu tư: Idemitsu

4. Mô tả công việc: Thực hiện dịch vụ vệ sinh ống (Cleaning and Pigging) cho:

  • System OX-PR: 6 lines

  • System OX-IZO: 2 lines

5. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019 đến Tháng 4/2019

6. Hình ảnh dự án:

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo