Sửa 4'' gate valve cho Valve Engineering Services LTD (T12/2019)

Trong quá trình kiểm tra lô hàng valves của công ty Valve Engineering Services LTD cung cấp cho khách hàng PTSC M&C phục vụ dự án SVDN thì phát hiện ra 1 con 4'' actuated gate valve bị vấn đề về back seat. Được sự tin tưởng của Valve Engineering Services LTD, HT Energy đã tiến hành sửa chữa ngay và hoàn thành trong vòng 2 ngày để Valve Engineering Services LTD có thể bàn giao cho khách hàng.

Hotline tư vấn miễn phí: +84 903 332711
Zalo